Velkommen til Heglund HoldingHeglund Holding AS

Heglund Holding AS forvalter, utvikler og driver utleie av sentrale næringseiendommer i Trondheim og Ålesund. Heglund Holding er i tillegg medeier i eiendomsselskaper som utvikler og drifter nærings– og boligeiendom flere steder i Norge. Vi vil fremover ha fokus på å erverve oss næringseiendom i Trondheim by innen logistikk og handel som har utviklingspotensial. Vi er også interessert å verve oss kontorbygg i sentrum som kan konverteres til bolig.


Copyright © 2010-2020 Heglund Holding AS
All photographs and content on this page is copyrighted to Heglund Holding AS, and may not be distributed or used without written permission.
All right reserved - alle rettigheter reservert